Jabatan/Unit
Pejabat Pengarah
Jab. Hal Ehwal Pelajar
Jab. Kejuruteraan Awam
Jab. Kejuruteraan Elektrik
Jab. Kejuruteraan Mekanikal
Jab. Matematik & Sains Komp.
Jab. Perdagangan
Jab. Pengajian Am
Jab. Sukan, Ko-Kurikulum & Kebudayaan
Unit Perpustakaan
Unit Peperiksaan
Unit Pentadbiran
Unit Sistem Teknologi Maklumat
Unit Perhubungan & Latihan Industri
Unit Latihan Dan Pend Lanjutan
Unit Multimedia Dan Sumber
Unit Kualiti & Dokumentasi
Unit Perhubungan Awam
Unit Pembangunan & Penyelenggaraan
Kedai Koperasi PKB
Unit Aset
Unit Asrama
Unit Pengurusan Psikologi
Unit Pendidikan & Inovasi
E-Learning
Kalendar Akademik
Unit Keusahawanan
CISEC