JMSK
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan
1 2020-12-22 2020-12-23 JMSK Challenge Aktiviti sukan indoor dilaksanakan bertujuan untuk mengukuhkan ukhwah sesama staf dan mencabar minda. 08:00:00 17:00:00 Sekitar Pejabat JMSK Nurliyana@JMSK staf JMSK
2 2020-12-21 2020-12-21 Mesy. Pengurusan JMSK Perbincangan mengenai setiap portfolio di JMSK. 08:00:00 13:00:00 Bilik Mutiara Nurliyana@JMSK Semua ketua portfolio JMSK
3 2020-12-08 2020-12-08 Bengkel Kesepakaran Bengkel Kesepakaran Penerbitan Digest@JMSK untuk mentemak dan pemurniaan artikel oleh Panel Kesepakaran. 08:00:00 17:00:00 Bilik TECC Nurliyana@JMSK semua Panel Kesepakaran
4 2020-11-25 2020-11-25 Bengkel Editor Bengkel Editor (Format dan Pemurniaan artikel Digest@JMSK) untuk mengedit format dan pemurniaan semula artikel. 08:00:00 17:00:00 secara online Nurliyana@JMSK semua editor Digest@JMSK 10
5 2020-11-17 2020-11-17 Mesy DBM30043 Perbincangan mengenai Penilaian Alternatif 09:00:00 11:00:00 Bilik Mesyuarat JMSK Nurliyana@JMSK semua pensyarah kursus DBM30043
6 2020-10-20 2020-10-20 Ujian Selaras DBS10012 Ujian selaras secara online menggunakan CIDOS 21:00:00 12:00:00 platform CIDOS Nurliyana@JMSK semua pelajar DBS10012
7 2020-10-14 2020-10-15 Bengkel DBM20023 Bengkel Instruktional & Penilaian DBM20023 adalah untuk mendedahkan cara penggubalan soalan menggunakan CIST dan FEIST 08:00:00 05:00:00 Bilik TECC Nurliyana@JMSK semua pensyarah DBM20023
8 2020-09-15 2020-09-15 Program Sukarelawan Yes CSR PKB untuk komuniti sempena sambutan Hari Malaysia 2020 08:00:00 13:00:00 GCL 1 & 3 Nik@JMSK Pelajar Maahad Muhammadiah Beta Hilir
9 2020-08-27 2020-08-27 PERHIMPUNAN BULANAN Majlis Perhimpunan Bulanan PKB 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Aniza@JMSK SEMUA STAF PKB
10 2020-08-06 2020-08-06 Mesy DBM30043 dilaksanakan bagi membincangkan perancangan PdP bagi kursus DBM30043 09:00:00 11:00:00 Bilik Mesyuarat JMSK Nurliyana@JMSK semua kursus DBM30043
11 2020-08-06 2020-08-06 Mesy DBS10012 Mesyuarat dilaksanakan bagi membincangkan penyelarasan PdP bagi kursus DBS10012 09:00:00 12:00:00 Bilik Instruktur MSK Nurliyana@JMSK semua pensyarah kursus DBS10012
12 2020-08-05 2020-08-05 Mesy Jabatan Mesyuarat Jabatan JMSK dilaksanakan bagi membincangkan perancangan jabatan bagi sesi Jun 2020 08:30:00 13:00:00 Bilik Mutiara Nurliyana@JMSK semua staf JMSK
13 2020-08-04 2020-08-04 Mesy DBM20023 Mesyuarat DBM20023 adalah untuk membincangkan mengenai pelaksanaan proses PdP dan perancangan aktiviti sesi Jun 2020 bagi kursus DBM20023 09:00:00 01:00:00 Bilik Mesyuarat JMSK Nurliyana@JMSK semua penyelaras kursus JMSK
14 2020-07-28 2020-07-28 mesy Penylrasan Kursus Mesyuarat Penyelarasan Kursus dilaksanakan untuk membincangkan mengenai penyelarasan pelaksanaan PdP sesi Jun 2020 untuk semua kursus 09:00:00 13:00:00 Bilik Mesyuarat JMSK Nurliyana@JMSK semua penyelaras kursus JMSK
15 2020-07-14 2020-07-14 Bengkel CIDOS pengenalan dan aplikasi CIDOS 3.5 untuk pensyarah JMSK 08:00:00 17:00:00 GCL 6 Nurliyana@JMSK semua pensyarah di JMSK
16 2020-06-28 2020-06-28 Bengkel Simulasi PdP Bengkel Simulasi PdP e-Science Norma Baharu dilaksanakan untuk mendedahkan kepada pensyarah DBS10012 mengenai aplikasi GoogleMeet dan teknologi lain untuk PdPDT 09:00:00 13:00:00 GCL6 Nurliyana@JMSK semua pensyarah kursus DBS10012
17 2020-06-25 2020-06-25 Mesy DBM10013 Dilaksanakan bagi membincangkan perancangan PdP sesi Jun 2020 09:00:00 12:00:00 Kantin Nurliyana@JMSK semua pensyarah DBM10013
18 2020-06-25 2020-06-25 Bengkel Video Amali Bengkel dilaksanakan untuk menyediakan bahan untuk PdP online 08:00:00 17:00:00 MSK 1 Nurliyana@JMSK semua pensyarah DBS10012
19 2020-06-24 2020-06-24 Mesy DBM30043 Dilaksanakan bagi membincangkan perancangan PdP sesi Jun 2020 09:00:00 11:00:00 Bilik Mesyuarat JMSK Nurliyana@JMSK semua pensyarah kursus DBM30043
20 2020-06-24 2020-06-24 Gotong-royong EKSA memastikan JMSK dalam keadaan kemas dan bersih serta mengikut SOP yang telah ditetapkan 08:00:00 17:00:00 Pejabat JMS, MSK dan GCL Nurliyana@JMSK semua staf JMSK
21 2020-06-18 2020-06-18 Mesy DBS10012 membincangkan perancangan PdP sesi Jun 2020 bagi DBS10012 09:00:00 11:30:00 Bilik Instruktur MSK Nurliyana@JMSK semua pensyarah kursus DBS10012
22 2020-06-15 2020-06-15 Perj. KK Sains Perjumpaan KK Sains dengan Penyelaras Kursus DBS10012 dan Prgram Pra Diploma bagi membincangkan perancangan sesi Jun 2020 09:00:00 11:00:00 Kantin Nurliyana@JMSK Penyelaras DBS10012 & Penyelaras Pra Diploma
23 2020-06-14 2020-06-14 Perjumpaan KK Mate Perjumpaan KK Matematik dengan semua penyelaras kursus matematik JMSK bagi membincangkan perancangan PdP sesi Jun 2020 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat JMSK Nurliyana@JMSK semua penyelaras kursus matematik JMSK
24 2020-06-11 2020-06-11 Perjumpaan KK Komp Untuk membincangkan mengenai perancangan PdP kursus DBC2012 dan DBC20012 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat JMSK Nurliyana@JMSK semua pensyarah DBC2012 & DBC20012
25 2020-05-31 2020-05-31 Sitting Pengrsn JMSK Sitting Pengurusan Tertinggi JMSK bertujuan untuk membincangkan hala tuju dan perancangan JMSK bagi sesi Jun 2020 09:00:00 13:00:00 Bilik Mesyuarat JMSK Nurliyana@JMSK semua ahli pengurusan tertinggi JMSK
26 2020-03-24 2020-03-24 Peer Mentoring Program Program Peer Mentoring diadakan bertujuan untuk meningkatkan prestasi pelajar- pelajar sederhana agar mendapat keputusan peperiksaan yang lebih cemerlang 17:15:00 18:15:00 Kantin PKB, Bilik kuliah A14 & Makmal Sains Aziha@JMSK 100 orang pelajar sederhana bagi kursus matematik dan sains
27 2020-03-03 2020-03-03 Peer Mentoring Program Program Peer Mentoring diadakan bertujuan untuk meningkatkan prestasi pelajar-pelajar sederhana agar mendapat keputusan peperiksaan yang lebih cemerlang 17:15:00 18:15:00 Kantin PKB, Bilik kuliah A14 & Makmal Sains Aziha@JMSK 100 orang pelajar sederhana bagi kursus matematik dan sains
28 2020-02-11 2020-02-11 Peer Mentoring Program Program Peer Mentoring diadakan bertujuan untuk meningkatkan prestasi pelajar sederhana agar mendapat keputusan peperiksaan yang lebih cemerlang 17:15:00 18:15:00 Kantin PKB, Bilik kuliah A14 & Makmal Sains Aziha@JMSK 100 orang pelajar sederhana bagi kursus matematik dan sains
29 2020-01-14 2020-01-14 Peer Mentoring Program Program Peer Mentoring diadakan untuk meningkatkan pencapaian pelajar- pelajar sederhana agar mendapat keputusan peperiksaan yang lebih cemerlang 17:15:00 18:15:00 Kantin PKB, Bilik kuliah A14 & Makmal Sains Aziha@JMSK 100 orang pelajar sederhana bagi kursus matematik dan sains
30 2020-01-09 2020-01-09 Majlis Apresiasi Mentor Majlis Apresiasi Mentor Mentee Sesi JUN 2019 diadakan bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pencapaian mentor & Mentee bagi Program Peer Mentoring Sesi JUN2019 14:01:00 17:00:00 Dewan Jubli Perak Aziha@JMSK Mentor & mentee Program Peer Mentoring Sesi Jun2019
31 2020-01-02 2020-01-02 Empower Yourself Progra Diadakan untuk memotivasikan pelajar- pelajar mengulang kursus 14:00:00 17:00:00 Dewan Al Ghazali dan tempat- tempat LDK di PKB Aziha@JMSK Semua pelajar mengulang kursus matematik
32 2019-12-08 2019-12-12 Pre Test Math1 & Sains Diadakan bertujuan untuk mengetahui tahap pengetahuan pelajar sem 1 bagi kursus DBM10013 & DBS10012 oleh pensyarah kursus masing-masing pada hari pertama kuliah 08:00:00 17:00:00 Kelas masing- masing Aziha@JMSK Semua pelajar semester 1 kursus DBM10013 & DBS10012
33 2019-10-09 2019-10-09 DH Gala Night Aktiviti sosiobudaya 20:00:00 23:30:00 Dewan Jubli Perak Nik@ASRAMA warga kolej kediaman desasiswa harmoni
34 2019-09-16 2019-09-16 eSport- PUBG Penganjuran sukan elektronik trending PUBG. 09:00:00 12:00:00 Dewan Jubli Perak Nik@ASRAMA warga PKB
35 2019-09-14 2019-09-14 Program JMSK Program JMSK Day 2019 08:00:00 13:00:00 Politeknik Kota Bharu Ira@JMSK Semua pelajar kursus JMSK
36 2019-09-04 2019-09-04 Program Sains Innovation In Science 08:00:00 17:00:00 Makmal Sains dan Kejuruteraan (MSK) Ira@JMSK Pelajar semester 1
37 2019-08-29 2019-08-29 PERHIMPUNAN BULANAN Anjuran Jabatan Matematik dan Sains Komputer (JMSK) 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Aniza@JMSK Warga PKB
38 2019-07-11 2019-07-11 Program Komputer Tips & Tricks Using Ms Word in Writing Project Report 08:00:00 11:00:00 Makmal Komputer GCL 2 & 3 Ira@JMSK Pelajar semester 5
39 2018-12-01 0000-00-00 Kursus Pemantapan Staff Communication Skills - Discover the importance of communicating ideas and experiences among the group to accomplish goals 08:00:00 23:00:00 Gem Beach Resort Roselinda@JMSK Staff JMSK
40 2018-11-30 0000-00-00 Kursus Pemantapan Staff Communication Skills - Discover the importance of communicating ideas and experiences among the group to accomplish goals 08:00:00 23:00:00 Gem Beach Resort Roselinda@JMSK Staff JMSK
41 2018-11-29 0000-00-00 Kursus Pemantapan Staff Management Development - Discover effective ways to get tasks accomplished through others. 08:00:00 17:00:00 Gem Beach Resort Roselinda@JMSK JMSK staff
42 2018-10-21 0000-00-00 Program "Road To Succes Meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus sepanjang semester 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
43 2018-10-14 0000-00-00 Program pengukuhan Pra Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Pra Diploma
44 2018-10-14 0000-00-00 Train Drill Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Pelajar Sederhana Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
45 2018-10-07 0000-00-00 Program "Road To Succes Meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus sepanjang semester 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
46 2018-10-02 0000-00-00 worldskills Malaysia Pertandingan WSMB bidang Mekatronik dan Bricklaying 08:00:00 17:00:00 di CIAST shah Alam dan ABM Sintok Kedah Mohd@JMSK pelajar
47 2018-10-01 0000-00-00 worldskills Malaysia Pertandingan WSMB melibatkan bidang Mekatronik dan Bricklaying 08:00:00 17:00:00 di CIAST shah Alam dan ABM Sintok Kedah Mohd@JMSK pelajar
48 2018-09-30 0000-00-00 worldskills Malaysia pertandingan WSMB melibatkan bidang Mekatronik dan Bricklaying 08:00:00 17:00:00 di CIAST shah Alam dan ABM Sintok Kedah Mohd@JMSK pelajar
49 2018-09-29 0000-00-00 worldskills Malaysia Pertandingan WSMB melibatkan bidang Mekatronik dan Bricklaying 08:00:00 17:00:00 di CIAST shah Alam dan ABM Sintok Kedah Mohd@JMSK pelajar
50 2018-09-28 0000-00-00 pertandingan worldskils pertandingan WSMB melibatkan bidang Mekatronik dan Bricklaying 08:00:00 17:00:00 di CIAST shah Alam dan ABM Sintok Kedah Mohd@JMSK pelajar
51 2018-09-27 0000-00-00 worldskills Malaysia latihan intensif 09:00:00 17:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar
52 2018-09-26 0000-00-00 worldskills Malaysia latihan intensif 09:00:00 17:00:00 politeknik Kota Bharu @JMSK pelajar
53 2018-09-26 0000-00-00 Facing & Explore the St Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Penjara Malaysia, Pengkalan Chepa Roselinda@JMSK Pelajar bermasalah dari aspek disiplin
54 2018-09-25 0000-00-00 worldskills Malaysia latihan intensif 09:00:00 17:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar
55 2018-09-24 0000-00-00 worldskills Malaysia latihan intensif 09:00:00 17:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar
56 2018-09-23 0000-00-00 Program pengukuhan Pra Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Pra Diploma
57 2018-09-23 0000-00-00 worldskills Malaysia latihan intensif 09:00:00 17:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar
58 2018-09-23 0000-00-00 Program "Road To Succes Meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus sepanjang semester 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
59 2018-09-22 0000-00-00 worldskills Malaysia latihan intensif 09:00:00 17:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar
60 2018-09-21 0000-00-00 worldskills Malaysia latihan intensif 09:00:00 17:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar
61 2018-09-20 0000-00-00 polyskills Pertandingan Polyskills di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam 08:00:00 05:00:00 politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Mohd@JMSK pelajar semester 1
62 2018-09-19 0000-00-00 polyskills Pertandingan Polyskills di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz shah, Shah Alam 08:00:00 17:00:00 politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Mohd@JMSK pelajar semester 1
63 2018-09-18 0000-00-00 polyskills Pertandingan Polyskills di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam 08:00:00 17:00:00 politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Mohd@JMSK pelajar semester 1
64 2018-09-17 0000-00-00 polyskills Pertandingan Polyskills di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam 08:00:00 05:00:00 politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Mohd@JMSK pelajar semester 1
65 2018-09-16 0000-00-00 polyskills Pertandingan Polyskills di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam 08:00:00 17:00:00 politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Mohd@JMSK pelajar semester 1
66 2018-09-13 0000-00-00 polyskills latihan untuk pertandingan Polyskills di PSA 09:00:00 16:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar semester 1
67 2018-09-12 0000-00-00 polyskills latihan untuk pertandingan polyskills di PSA 09:00:00 16:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar semester 1
68 2018-09-12 2018-09-12 Real World Volume II Facing student's real world. 20:00:00 17:00:00 Pusat Pemulihan Akhlak Pengkalan Chepa Roselinda@JMSK Pelajar 'carry' Semester 1,2,3
69 2018-09-11 0000-00-00 polyskills latihan utk pertandingan di Polyskills di PSA 09:00:00 16:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar semester 1
70 2018-09-10 0000-00-00 polyskills latihan untuk pertandingan polyskills di PSA 09:00:00 16:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar semester 1
71 2018-09-09 0000-00-00 polyskills latihan pertandingan polyskills di PSA 09:00:00 16:00:00 politeknik Kota Bharu Mohd@JMSK pelajar semester 1
72 2018-09-09 0000-00-00 Program pengukuhan Pra Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Pra Diploma
73 2018-09-09 0000-00-00 Program "Road To Succes Meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus sepanjang semester 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
74 2018-08-30 2018-08-30 Perhimpunan Bulan Ogos Perhimpunan bulanan bagi staff PKB 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Roselinda@JMSK semua staff PKB
75 2018-08-26 0000-00-00 Program "Road To Succes Meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus sepanjang semester 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
76 2018-08-26 0000-00-00 Train Drill Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Pelajar Sederhana Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
77 2018-08-26 0000-00-00 Program pengukuhan Pra Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Pra Diploma
78 2018-08-19 0000-00-00 TSP Kursus Asas Ms Pow mengaplikasikan penggunaan Ms Office dalam pembentangan tugasan atau laporan pelajar 08:00:00 17:00:00 GCL Roselinda@JMSK Pelajar Tingkatan 1 dan Tingkatan 2
79 2018-08-15 0000-00-00 Facing & Explore Studen Meningkatkan kesedaran pelajar dalam sudut pembelajaran dan menghadapi realiti kehidupan terkini 08:00:00 17:00:00 Pusat Pemulihan Akhlak, Machang Roselinda@JMSK Pelajar bermasalah dari aspek disiplin
80 2018-08-15 0000-00-00 JMSK Day Pelajar mengaplikasi pembelajaran di bilik kuliah kepada keadaan sebenar. 08:00:00 17:00:00 Politeknik Kota Bharu (al-Ghazali) Roselinda@JMSK Pelajar yang cemerlang dalam kursus Eng maths dan Eng Science
81 2018-08-12 0000-00-00 Program "Road To Succes Meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus sepanjang semester 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
82 2018-08-12 0000-00-00 Program pengukuhan Pra Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Pra Diploma
83 2018-08-06 0000-00-00 Delivery Method 1. Finding out 2. Sorting out 09:00:00 16:30:00 Seminar ULPL Nik@JMSK Pensyarah JMSK
84 2018-07-29 0000-00-00 Program "Road To Succes Meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus sepanjang semester 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Semester 1,2 &3 (Matematik Kejuruteraan dan Sains Kejuruteraan)
85 2018-07-29 0000-00-00 Program pengukuhan Pra Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Pra Diploma
86 2018-07-28 0000-00-00 CSR "Program Celik Inte Memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kesedaran penggunaan internet secara lebih efektif 08:00:00 17:00:00 KRT Kota Bharu Roselinda@JMSK Pelajar dan Pensyarah JMSK
87 2018-07-26 0000-00-00 Be Smart Using Calculat Memberi pendedahan penggunaan kalkulator saintifitik kepada pelajar 08:00:00 17:00:00 Dewan Jubli Perak Roselinda@JMSK Pelajar Semester 1 (Matematik Kejuruteraan 1)
88 2018-07-25 0000-00-00 Be Smart Using Calculat Memberi pendedahan penggunaan kalkulator saintifitik kepada pelajar 08:00:00 17:00:00 Dewan Jubli Perak Roselinda@JMSK Pelajar Semester 1 (Matematik Kejuruteraan 1)
89 2018-07-22 2018-07-22 This Is IPS program untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar PraDip JMSK. Menerapkan unsur-unsur kerjasama serta toleransi sebagai satukumpulan. 07:00:00 17:00:00 Bukit Kluang, Besut, Trengganu Nik@JMSK 24 orang pelajar praDip
90 2018-07-17 0000-00-00 Kursus Blended Learning Meningkatkan pendedahan kepada pelajar mengenai blended learning 08:00:00 17:00:00 GCL 6 Roselinda@JMSK Semua Pensyarah JMSK
91 2018-07-15 0000-00-00 Program pengukuhan Pra Memberi pendedahan kepada pelajar format dan cara menjawab soalan peperiksaan akhir dengan betul 08:00:00 17:00:00 Kelas mengikut Jadual Waktu Roselinda@JMSK Semua pelajar Pra Diploma
92 2018-07-12 0000-00-00 Program Jatidiri Pra Di Membentuk jatidiri dan semangat berpasukan pelajar 08:00:00 17:00:00 Bukit Keluang, Besut Roselinda@JMSK Semua Pelajar Pra Diploma
93 2018-07-10 0000-00-00 Smart Using Calculator Memberikan pendedahan kepada pelajar baru mengenai penggunaan kalkulator saintifik secara terperinci 08:30:00 17:00:00 Dewan Jubli Perak Mohd@JMSK Semua pelajar semester satu DBM1013
94 2018-07-03 0000-00-00 Kursus Pemantapan Staf Meningkatkan kemahiran pensyarah dalam teknik pengajaran Matematik 08:00:00 17:00:00 Makmal Matematik Roselinda@JMSK Semua Pensyarah yang mengajar Matematik Kejuruteraan
95 2018-06-28 0000-00-00 Taklimat Persediaan I-F Memberi kefahaman kepada semua pensyarah JMSK berkaitan penggunaan I-FRP untuk sesi PdP 08:00:00 17:00:00 GCL 7 Roselinda@JMSK Semua pensyarah JMSK
96 2018-06-20 0000-00-00 polyskills Pertandingan Polyskills di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 08:00:00 17:00:00 politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Mohd@JMSK pelajar semester 1
97 2018-03-14 0000-00-00 Pemantapan OBE •Memperkasa tenaga pengajar dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah OBE 09:00:00 16:30:00 Bilik Seminar ULPL Nik@JMSK Pensyarah JMSK