PEJ.PENGARAH
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan
1 2020-12-16 2020-12-17 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
2 2020-11-25 2020-11-26 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
3 2020-11-23 2020-11-23 Mesy Tahan Peperiksaan Untuk menentukan tidak layak menduduki peperiksaan akhir 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@TP1 JK Pengurusan Akademik
4 2020-10-21 2020-10-22 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
5 2020-09-30 2020-09-24 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
6 2020-09-08 2020-09-08 Mesy CTCE Mesyuarat mengenai perpindahan kredit dan pengecualian kredit 09:00:00 12:30:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@TP1 JK Pengurusan Akademik
7 2020-08-26 2020-08-27 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
8 2020-07-22 2020-07-16 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
9 2020-07-21 2020-07-21 Lawatan Penandarasan JK APACC PoliMAS 09:00:00 12:00:00 bilik apacc Azahan@TP1 JK UJKD
10 2020-06-18 2020-06-18 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
11 2020-04-23 2020-04-23 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
12 2020-03-26 2020-03-26 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH JK Pengurusan Akademik
13 2020-02-20 2020-02-20 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@TP1 JK Pengurusan Akademik
14 2020-01-23 2020-01-23 Mesy Pengurusan Akademi Mesy berkaitan hal-hal akademik, Peperiksaan, Latihan Industri, PdP, Penasihatan Akademik dan lain-lain yang ada kaitan dengan akademik. 09:00:00 12:00:00 Blk Ibn Khaldun Azahan@TP1 JK Pengurusan Akademik
15 2019-12-31 2019-12-31 Mesy Peng Akademik Perbincangan isu-isu akademik, PdP, KPI dan Jaminan Kualiti 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@TP1 Ahli Mesyuarat Pengurusan Akademik PKB
16 2019-12-31 2019-12-31 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL.4/2019 09:00:00 22:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
17 2019-11-20 2019-11-20 Mesy Peng Akademik Perbincangan isu-isu akademik, PdP, KPI dan Jaminan Kualiti 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@TP1 Ahli Mesyuarat Pengurusan Akademik PKB
18 2019-10-02 2019-10-02 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL.3/2019 09:00:00 00:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
19 2019-09-25 2019-09-25 Mesy Peng Akademik Perbincangan isu-isu akademik, PdP, KPI dan Jaminan Kualiti 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@TP1 Ahli Mesyuarat Pengurusan Akademik PKB
20 2019-08-21 2019-08-21 Mesy Peng Akademik Perbincangan isu-isu akademik, PdP, KPI dan Jaminan Kualiti 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@TP1 Ahli Mesyuarat Pengurusan Akademik PKB
21 2019-07-24 2019-07-24 Mesy Peng Akademik Perbincangan isu-isu akademik, PdP, KPI, Jaminan Kualiti dan sebagainya. 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@TP1 Ahli Mesyuarat Pengurusan Akademik PKB
22 2019-06-27 2019-06-27 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL.2/2019 14:00:00 17:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
23 2019-06-26 2019-06-26 Mesy Peng Akademik Perbincangan isu-isu akademik, PdP, KPI dan Jaminan Kualiti 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@TP1 Ahli Mesyuarat Pengurusan Akademik PKB
24 2019-05-26 2019-05-26 Mesy Peng. Akademik Mesy berkaiatan hal-hal Akademik 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@TP1 Ahli Mesy Pengurusan Akademik
25 2019-04-09 2019-04-09 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL.1/2019 09:15:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
26 2019-03-27 2019-03-27 Mesy Peng. Akademik Mesyuarat bagi menbincangkan hal berkaiatan akademik 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH Ahli Mesy Pengurusan Akademik
27 2019-02-20 2019-02-20 Mesy Peng. Akademik Perbincangan isu-isu khusus berkaitan akademik, akreditasi dan pelaksanaan PdP. 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH Ahli Mesy Pengurusan Akademik
28 2019-01-16 2019-01-16 Sambutan Tuan Pengarah Sambutan sempana kehadiran Tn Pengarah baharu 08:00:00 08:30:00 Lobi Bangunan Pentadbiran Azahan@PEJ.PENGARAH Ahli Mesy Pengurusan PKB
29 2019-01-09 2019-01-09 Mesy Peng. Akademik Mesy Pengurusan Akademik melibatkan hal-hal berkaitan akademik. 09:00:00 12:00:00 Bilik Ibn Khaldun Azahan@PEJ.PENGARAH Ahli Mesy Pengurusan Akademik
30 2018-10-02 2018-10-02 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL.3/2018 11:00:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
31 2018-07-02 2018-07-02 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL.2/2018 10:30:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
32 2018-04-09 2018-04-09 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL. 1/2018 10:30:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
33 2018-01-02 2018-01-02 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL. 4/2017 10:30:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
34 2017-10-01 2017-10-01 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL. 3/2017 11:00:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
35 2017-07-05 2017-07-05 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL.2/2017 10:00:00 12:30:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
36 2017-04-03 2017-04-03 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL. 1/2017 14:30:00 17:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
37 2017-01-03 2017-01-03 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL. 4/2016 09:30:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
38 2016-10-04 2016-10-04 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL. 3/2016 14:00:00 17:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
39 2016-06-30 2016-06-30 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL. 2/2016 09:00:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT
40 2016-04-03 2016-04-03 MESYUARAT JKPAK & JPKA MESYUARAT JKPAK & JPKA BIL. 1/2016 09:00:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT UTAMA Zainab@UPENT KETUA JABATAN/KETUA UNIT