UKD
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan
1 2019-12-26 2019-12-26 PERHIMPUNAN BULANAN Anjuran Unit Kualiti & Dokumentasi, Unit Pengurusan Psikologi, dan Unit Asrama 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Aniza@UKD Warga PKB
2 2019-09-22 2019-09-26 Audit Dalaman 2 EKSA Untuk mengekalkan persekitaran yang kondusif 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
3 2019-08-04 2019-08-06 Audit Pensijilan OSH Untuk mendapat pensijilan ISO 45001 oleh NIOSH 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
4 2019-07-17 2019-07-17 Mesyuarat KSP Bil1/2019 Pembentangan laporan KSP 09:00:00 13:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun Nik@UKD Semua KJ dan KU
5 2019-07-15 2019-07-17 Audit Dalaman OSH Sebagai persediaan untuk menghadapai audit sebenar oleh NIOSH 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
6 2019-07-10 2019-07-11 Audit Dalaman APACC 2.0 Sebagai persediaan untuk menghadapai audit sebenar pada bulan Oktober 09:00:00 17:00:00 Bilik Baiduri Nik@UKD Semua WGL,Ahli jawatankuasa APACC & Auditor APACC
7 2019-07-08 2019-07-10 Mock Audit OSH Sebagai persediaan untuk menghadapi audit sebenar pada Ogos 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
8 2019-07-07 2019-07-10 Audit Dalaman 1 EKSA Supaya persekitaran yang kondusif dapat dikekalkan 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
9 2019-02-18 2019-02-18 TANDARASAN EKSA DR JPN KURSUS PEMANTAPAN DAN KUJUNGAN LAWATAN PENANDARASAN EKSA DI PKB DARI JPN MACHANG 09:00:00 14:00:00 PKB Muzimah@JKE ZON EKSA PKB/JK EKSA JPN MACHANG
10 2018-10-08 2018-10-10 Audit EKSA Audit EKSA oleh MAMAPU 08:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Azahan@TP1 Warga PKB
11 2018-08-19 2018-08-19 MESYUARAT PELAPORAN PEO Pelaporan dan Perbincangan pembentangan Dapatan kajian PEO pada Seminar Kajian PEO PKB 2018. 10:00:00 00:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN Mazlina@JP KETUA PROGRAM DAN PENYELARAS OBE JABATAN
12 2018-08-15 2018-08-15 LAWATAN PENANDARASAN LAWATAN PENANDARASAN IFRP OLEH PTSB 08:00:00 17:00:00 IBNU KHALDUN, PKB Nor@JKM TETAMU
13 2018-08-12 2018-08-13 BENGKEL PEMANTAPAN EKSA PEMANTAPANA PENGURUSAN EKSA & PEMURNIAN FAIL EKSA PKB 08:00:00 17:00:00 PKB Muzimah@JKE JAWATANKUASA EKSA
14 2018-07-25 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
15 2018-07-24 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
16 2018-07-23 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
17 2018-06-27 0000-00-00 Mock Audit External Auditor dan Champion EKSA 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
18 2018-06-26 0000-00-00 Mock Audit External Auditor dan Champion EKSA 08:30:00 17:00:00 PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
19 2018-06-05 0000-00-00 Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun Nik@UKD Semua Jawatankuasa Jaminan Kualiti PKB
20 2018-06-04 0000-00-00 Mesyuarat Post Mortem Pemeriksa Luar untuk program yang diaudit iaitu DKM,DEP, DKA dan DPT 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun @UKD Semua KJ, KP dan Jawatankuasa Induk ETAC PKB
21 2018-05-22 0000-00-00 Bengkel Pemurniaan Pelaporan Audit 08:00:00 16:30:00 GCL Nik@UKD Ketua-ketua Zon Ketua-etua pasukan Audit Dalam
22 2018-04-23 0000-00-00 Lawatan Penilaian Progr Pemeriksa Luar yang terlibat adalah 08:30:00 17:00:00 JKM Nik@UKD Untuk persiapan untuk menghadapi audit dari ETAC
23 2018-04-22 0000-00-00 Lawatan Penilaian Program Panel Penilai adalah Prof.Madya Ir.Ts.Dr. Abdul Rahim bin Abu Talib 09:00:00 17:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun dan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal @UKD Untuk mendapatkan akreditasi daripada pihak ETAC