UKD
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan
1 2020-03-19 2020-03-19 APACC ON-SITE REVISIT APACC reaccreditation on site visit done by CPSC APACC accreditors 08:00:00 18:30:00 PKB Dr.@JPA Semua staf dan pelajar PKB
2 2020-03-17 2020-03-19 APACC ON-SITE REVISIT APACC reaccreditation on site visit done by CPSC APACC accreditors 08:00:00 18:30:00 PKB Dr.@JPA Semua staf dan pelajar PKB
3 2020-02-25 2020-02-25 Lawatan Penandaarasan Lawatan EKSA dari Kolej Matrikulasi Kelantan 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Jawatankuasa EKSA PKB
4 2020-02-24 2020-02-25 Audit Pematuhan SIRIM Bagi memastikan pensijilan MS ISO 9001:2015 dipatuhi 09:00:00 17:00:00 Bilik Baiduri & Seluruh PKB Nik@UKD Semua staf PKB & AJK ISO
5 2020-02-19 2020-02-19 Lawatan Penandaarasan Lawatan EKSA dari DOSH, Kelantan 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Jawatankuasa EKSA PKB
6 2020-02-04 2020-02-04 MESYUARAT KSP 2/2019 MKSP bilangan 2 / 2019 08:30:00 17:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun Nor@JKM Pegawai- pegawai yang dilantik dibawah KSP.
7 2020-01-30 2020-01-30 TAKLIMAT EKSA STAF PKB TAKLIMAT EKSA KEPADA SEMUA WARGA PKB SEMASA PERHIMPUNAN BULANAN JANUARI 2020 14:00:00 15:30:00 DEWAN AL-GHAZALI, PKB Muzimah@JKE SEMUA WARGA PKB
8 2020-01-22 2020-01-22 JEMPUTAN TAKLIMAT EKSA JEMPUTAN UNTUK MENYAMPAIKAN TAKLIMAT EKSA DARIPADA KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN 08:00:00 17:00:00 KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN Muzimah@JKE PENYELARAS EKSA PKB, SU & PEN.SU EKSA PKB, 1 PEGAWAI UIDM DAN WARGA KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN
9 2020-01-16 2020-01-16 MESYUARAT EKSA BIL1 MESYUARAT JK EKSA BIL1/2020 08:30:00 11:30:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN, PKB Muzimah@JKE 78 JK EKSA PKB
10 2020-01-15 2020-01-15 TAKLIMAT EKSA SIRI 1 TAKLIMAT EKSA KEPADA PEGAWAI PELAKSANA SIRI 1/2020 15:00:00 17:00:00 BILIK SEMINAR 3 & 4 ULPL, PKB Muzimah@JKE 60 PEGAWAI PELAKSANA SIRI 1/2020
11 2019-12-26 2019-12-26 PERHIMPUNAN BULANAN Anjuran Unit Kualiti & Dokumentasi, Unit Pengurusan Psikologi, dan Unit Asrama 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Aniza@UKD Warga PKB
12 2019-10-22 2019-10-23 LAWATAN ETAC Lawatan Akreditasi Program DEE, DET, DAD dan DEM oleh Engineering Technology Accreditation Council (ETAC) 08:00:00 17:00:00 Bilik APACC, Bilik Baiduri, Bilik Seminar 1 & 3 ULPL Farawaheeda@JKA JKM dan JKE
13 2019-09-22 2019-09-26 Audit Dalaman 2 EKSA Untuk mengekalkan persekitaran yang kondusif 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
14 2019-08-04 2019-08-06 Audit Pensijilan OSH Untuk mendapat pensijilan ISO 45001 oleh NIOSH 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
15 2019-07-17 2019-07-17 Mesyuarat KSP Bil1/2019 Pembentangan laporan KSP 09:00:00 13:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun Nik@UKD Semua KJ dan KU
16 2019-07-15 2019-07-17 Audit Dalaman OSH Sebagai persediaan untuk menghadapai audit sebenar oleh NIOSH 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
17 2019-07-10 2019-07-11 Audit Dalaman APACC 2.0 Sebagai persediaan untuk menghadapai audit sebenar pada bulan Oktober 09:00:00 17:00:00 Bilik Baiduri Nik@UKD Semua WGL,Ahli jawatankuasa APACC & Auditor APACC
18 2019-07-08 2019-07-10 Mock Audit OSH Sebagai persediaan untuk menghadapi audit sebenar pada Ogos 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
19 2019-07-07 2019-07-10 Audit Dalaman 1 EKSA Supaya persekitaran yang kondusif dapat dikekalkan 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
20 2019-02-18 2019-02-18 TANDARASAN EKSA DR JPN KURSUS PEMANTAPAN DAN KUJUNGAN LAWATAN PENANDARASAN EKSA DI PKB DARI JPN MACHANG 09:00:00 14:00:00 PKB Muzimah@JKE ZON EKSA PKB/JK EKSA JPN MACHANG
21 2018-10-08 2018-10-10 Audit EKSA Audit EKSA oleh MAMAPU 08:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Azahan@TP1 Warga PKB
22 2018-08-19 2018-08-19 MESYUARAT PELAPORAN PEO Pelaporan dan Perbincangan pembentangan Dapatan kajian PEO pada Seminar Kajian PEO PKB 2018. 10:00:00 00:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN Mazlina@JP KETUA PROGRAM DAN PENYELARAS OBE JABATAN
23 2018-08-15 2018-08-15 LAWATAN PENANDARASAN LAWATAN PENANDARASAN IFRP OLEH PTSB 08:00:00 17:00:00 IBNU KHALDUN, PKB Nor@JKM TETAMU
24 2018-08-12 2018-08-13 BENGKEL PEMANTAPAN EKSA PEMANTAPANA PENGURUSAN EKSA & PEMURNIAN FAIL EKSA PKB 08:00:00 17:00:00 PKB Muzimah@JKE JAWATANKUASA EKSA
25 2018-07-25 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
26 2018-07-24 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
27 2018-07-23 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
28 2018-06-27 0000-00-00 Mock Audit External Auditor dan Champion EKSA 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
29 2018-06-26 0000-00-00 Mock Audit External Auditor dan Champion EKSA 08:30:00 17:00:00 PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
30 2018-06-05 0000-00-00 Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun Nik@UKD Semua Jawatankuasa Jaminan Kualiti PKB
31 2018-06-04 0000-00-00 Mesyuarat Post Mortem Pemeriksa Luar untuk program yang diaudit iaitu DKM,DEP, DKA dan DPT 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun @UKD Semua KJ, KP dan Jawatankuasa Induk ETAC PKB
32 2018-05-22 0000-00-00 Bengkel Pemurniaan Pelaporan Audit 08:00:00 16:30:00 GCL Nik@UKD Ketua-ketua Zon Ketua-etua pasukan Audit Dalam
33 2018-04-23 0000-00-00 Lawatan Penilaian Progr Pemeriksa Luar yang terlibat adalah 08:30:00 17:00:00 JKM Nik@UKD Untuk persiapan untuk menghadapi audit dari ETAC
34 2018-04-22 0000-00-00 Lawatan Penilaian Program Panel Penilai adalah Prof.Madya Ir.Ts.Dr. Abdul Rahim bin Abu Talib 09:00:00 17:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun dan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal @UKD Untuk mendapatkan akreditasi daripada pihak ETAC