UPEP
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan
1 2021-03-21 2021-03-21 Mesy. J/K Pep. (Rayuan) Mesyuarat JawatanKuasa Peperiksaan Sesi Jun 2020 (Rayuan) 09:00:00 11:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun Mohd@UPEP Ahli Jawatankuasa Peperiksaan
2 2021-02-23 2021-02-23 Mesy. J/K Peperiksaan Mesyuarat JawatanKuasa Peperiksaan Pengesahan Keputusan Penilaian & Penilaian Latihan Industri Sesi Jun2020 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun Mohd@UPEP Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan PKB
3 2021-01-27 2021-01-27 Keputusan Rasmi Pep. Pengumuman Keputusan Rasmi Penilaian Akhir & Penilaian Latihan Industri Sesi Jun2020 12:00:00 00:00:00 Laman Web SPMP PKB Mohd@UPEP Pelajar
4 2021-01-11 2021-01-11 Mesy. Kes Pelajar TL Mesyuarat Penyelarasan Pelajar Tak Layak PAlt dan Dimansuh Markah Penilaian, Kehadiran Kuliah < 80% 09:00:00 11:30:00 Bilik Ibnu Khaldun Mohd@UPEP Pengarah, TPA, TPSA, KJ Akademik , KU Peperiksaan, PA Pelajar Berkenaan
5 2020-10-15 2020-10-15 BKL PENILAIAN PEMURNIAN ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
6 2020-10-14 2020-10-14 BKL PENILAIAN PEMURNIAN ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
7 2020-10-13 2020-10-13 BKL PENILAIAN PEMURNIAN ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
8 2020-10-12 2020-10-12 BKL PENILAIAN PEMURNIAN ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
9 2020-09-10 2020-09-10 BENGKEL PENYEMAKAN DRAF ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
10 2020-09-09 2020-09-09 BENGKEL PENYEMAKAN DRAF ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
11 2020-09-08 2020-09-08 BENGKEL PENYEMAKAN DRAF ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
12 2020-09-07 2020-09-07 BENGKEL PENYEMAKAN DRAF ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
13 2020-09-06 2020-09-06 BENGKEL PENYEMAKAN DRAF ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
14 2020-08-27 2020-08-27 BENGKEL PENGGUBALAN ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
15 2020-08-26 2020-08-26 BENGKEL PENGGUBALAN ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:13:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
16 2020-08-25 2020-08-27 BENGKEL PENGGUBALAN ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
17 2020-08-24 2020-08-24 BENGKEL PENGGUBALAN ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI JUN 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
18 2019-09-05 2019-09-05 BENGKEL PEMURNIAN BENGKEL PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
19 2019-09-04 2019-09-04 BENGKEL PEMURNIAN BENGKEL PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
20 2019-09-03 2019-09-03 BENGKEL PEMURNIAN BENGKEL PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
21 2019-07-15 2019-07-16 KPTN Rasmi PK keputusan Rasmi Penilaian Khasd Sesi Dis 2018 10:00:00 23:59:00 LAMAN WEB SPMP Mohd@UPEP Pelajar
22 2019-07-14 2019-07-20 Pengubalan Item Pep. Bengkel Pengubalan Item Peperiksaan Sesi Jun2019 08:00:00 17:00:00 Unit Peperiksaan Mohd@UPEP Pensyarah Pengubal
23 2019-06-30 2019-07-06 Arahan Pengubalan Item Pep. Arahan Pengubalan Item Peperiksaan Akhir 08:00:00 17:00:00 Bilik Operasi Unit Peperiksaan Mohd@UPEP Pensyarah Penggubal
24 2019-06-29 2019-06-29 KPTN RASMI SEM. PENDEK Pengumuman Keputusan Rasmi Semester Pendek 2019 08:00:00 23:00:00 LAMAN WEB SPMP Mohd@UPEP Pelajar Sem Pendek 2019
25 2019-06-28 2019-07-09 Penilaian Khas (PK) Pendaftaran dan Pelaksanaan Penilaian Khas Sesi Dis 2018 08:00:00 17:00:00 Unit Peperiksaan/Bilik Kuliah Mohd@UPEP Pelajar/Pensyarah
26 2019-06-26 2019-06-26 Mesyuarat J/Kuasa Pep. Pengesahan Keputusan semester Pendek2019 09:00:00 10:00:00 Bilik Mesyuarat Utama-Ibn Khaldun Mohd@UPEP J/Kuasa Peperiksaan
27 2019-06-12 2019-07-09 Penilaian Khas (PK) Pendaftaran dan Pelaksanaan Penilaian Khas Sesi Dis 2018 08:00:00 17:00:00 Unit Peperiksaan/Bilik Kuliah Mohd@UPEP Pelajar/Pensyarah
28 2019-04-16 2019-04-16 PEPERIKSAAN AKHIR SESI DISEMBER 2018 08:30:00 16:30:00 DJP, BLOK D, E DAN F Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
29 2019-04-15 2019-04-15 PEPERIKSAAN AKHIR SESI DISEMBER 2018 08:30:00 04:30:00 DJP, BLOK D, E DAN F Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
30 2019-04-14 2019-04-14 PEPERIKSAAN AKHIR SESI DISEMBER 2018 08:30:00 04:30:00 DJP, BLOK D, E DAN F Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
31 2019-03-21 2019-04-27 JAD. WAKTU PEPERIKSAAN Jadual Waktu Peperiksaan Sesi Disember 2018 08:00:00 12:00:00 Laman Web SPMP Mohd@UPEP Pelajar
32 2019-03-14 2019-03-14 BENGKEL PENILAIAN DAN PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
33 2019-03-13 2019-03-13 BENGKEL PENILAIAN DAN PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
34 2019-03-12 2019-03-12 BENGKEL PENILAIAN DAN PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
35 2019-03-11 2019-03-11 BENGKEL PENILAIAN DAN PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
36 2019-02-21 2019-02-21 Mesyuarat Lembaga Pep. Pengesahan Lulusan Sesi Jun 2018 09:00:00 00:00:00 JPPKK Mohd@UPEP Ahli J/Kuasa Lembaga Peperiksaan Politeknik Malaysia
37 2019-01-30 2019-01-30 KEPUTUSAN RASMI PK KEPUTUSAN RASMI PENILAIAN KHAS SESI JUN 2018 DAN PENILAIAN LATIHAN INSUDTRI SESI JUN 2018 08:30:00 17:00:00 PKB UPEP PELAJAR TERLIBAT 08:00:00 17:00:00 LAMAN WEB SPMP Mohd@UPEP Pelajar Penilaian Khas Sesi Jun2018
38 2019-01-28 2019-01-28 KEPUTUSAN RASMI PENILAIAN KHAS SESI JUN 2018 DAN PENILAIAN LATIHAN INSUDTRI SESI JUN 2018 08:30:00 17:00:00 PKB Nik@UPEP PELAJAR TERLIBAT
39 2019-01-28 2019-02-04 DRAFJADUAL PEPERIKSAAN Semakan Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir (Selaras) Sesi Disember 2018 08:00:00 12:00:00 Laman WEB Bahagian Peperiksaan JPPK Mohd@UPEP Pelajar
40 2019-01-17 2019-01-17 BENGKEL PENYEMAKAN SEMAKAN DAN PENGESAHAN DRAF ITEM PEPERIKSAAN AKHIR 08:00:00 05:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
41 2019-01-16 2019-01-16 BENGKEL PENYEMAKAN SEMAKAN DAN PENGESAHAN DRAF ITEM PEPERIKSAAN AKHIR 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
42 2019-01-15 2019-01-15 BENGKEL PENYEMAKAN SEMAKAN DAN PENGESAHAN DRAF ITEM PEPERIKSAAN AKHIR 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
43 2018-12-31 2018-12-31 KEPUTUSAN RAYUAN DIMAKLUMKAN KEPADA PELAJAR 08:00:00 17:00:00 PKB Nik@UPEP PELAJAR TERLIBAT
44 2018-12-17 2018-12-17 TARIKH AKHIR RAYUAN KEPUTUSAN OLEH PELAJAR 08:00:00 17:00:00 PKB Nik@UPEP PELAJAR TERLIBAT
45 2018-12-01 2018-12-01 KEPUTUSAN RASMI PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER SESI JUN 2018 DAN LATIHAN INDUSTRI SESI JUN 2018 09:00:00 11:00:00 BILIK INBU KHALDUN Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
46 2018-11-17 2018-11-17 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
47 2018-11-16 2018-11-16 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
48 2018-11-15 2018-11-15 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
49 2018-11-14 2018-11-14 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
50 2018-11-13 2018-11-13 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
51 2018-11-12 2018-11-12 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
52 2018-11-11 2018-11-11 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
53 2018-11-10 2018-11-10 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
54 2018-11-09 2018-11-09 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
55 2018-11-08 2018-11-08 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
56 2018-11-07 2018-11-07 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
57 2018-11-05 2018-11-05 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
58 2018-11-04 2018-11-04 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
59 2018-11-03 2018-11-03 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 16:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
60 2018-11-02 2018-11-02 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER JUN 2018 08:30:00 04:30:00 PKB Nik@UPEP SEMUA PELAJAR
61 2018-11-01 2018-11-01 Peperiksaan Akhir Sem. Peperiksaan Akhir Semester Sesi Jun2018 ( 27/10-17/11/2018 ) 08:00:00 16:30:00 Dewan DJP & Bilik Peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar/Pengawas Peperiksaan
62 2018-10-28 2018-10-28 Peperiksaan Akhir Sem. Peperiksaan Akhir Semester Sesi Jun2018 ( 27/10-17/11/2018 ) 08:00:00 16:30:00 Dewan DJP & Bilik Peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar/Pengawas Peperiksaan
63 2018-10-01 2018-10-01 Mesyuarat Peg. Pep. Mesyuarat Pegawai Peperiksaan & Semakan Akhir Set Item Peperiksaan 08:30:00 17:00:00 Belum DiMaklum Mohd@UPEP Pegawai Peperiksaan Politeknik Malaysia
64 2018-09-27 2018-09-27 Semakan J/W Pep. Akhir Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Selaras Sesi Jun 2018 diedarkan ke Politeknik 12:00:00 12:00:00 Portal JPP Semakan Jadual Waktu Selaras Politeknik Malaysia Mohd@UPEP Pelajar
65 2018-09-06 2018-09-06 BENGKEL PEMURNIAN ITEM PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN SESI JUN 2018 08:00:00 15:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
66 2018-09-05 2018-09-05 BENGKEL PEMURNIAN ITEM PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN SESI JUN 2018 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
67 2018-09-04 2018-09-04 BENGKEL PEMURNIAN ITEM PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN SESI JUN 2018 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
68 2018-09-03 2018-09-03 BENGKEL PEMURNIAN ITEM PEMURNIAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN SESI JUN 2018 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
69 2018-08-09 2018-08-09 Mesyuarat Lembaga Pep. Mesyuarat Lembaga Peperiksaan Penilaian Dan Persijilan Politeknik KPT Bil 2/2018 08:00:00 17:00:00 Belum DiMaklum Mohd@UPEP Ahli J/Kuasa Lembaga Peperiksaan Politeknik Malaysia
70 2018-08-06 2018-08-06 Mesyuarat Peg. Pep. Mesyuarat Pegawai2 Peperiksaan Politeknik Malaysia 08:30:00 17:00:00 Belum DiMaklum Mohd@UPEP Pegawai Peperiksaan Politeknik Malaysia
71 2018-08-02 2018-08-02 Tambah/Gugur Kursus Tarikh Akhir Penambhan/Pengguguran Kursus 17:00:00 17:00:00 Jabatan Mohd@UPEP Pelajar/Penasihat Akademik
72 2018-07-27 2018-07-27 Peperiksaan Akhir Sem. Peperiksaan Akhir Semester Sesi Jun2018 ( 27/10-17/11/2018 ) 08:00:00 16:30:00 Dewan DJP & Bilik Peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar/Pengawas Peperiksaan
73 2018-07-26 2018-07-26 BENGKEL PENYEMAKAN DRAF DRAF ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 15:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
74 2018-07-25 2018-07-25 BENGKEL PENYEMAKAN DRAF DRAF ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
75 2018-07-24 2018-07-24 BENGKEL PENYEMAKAN DRAF DRAF ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERATURAN PEMARKAHAN 08:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
76 2018-07-19 2018-07-19 Pindah Kredit (Tamat) Tarikh Akhir Permohonan Pindah/Pengecualian Kredit Kursus 17:00:00 17:00:00 Unit Peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar Berkenaan
77 2018-07-17 2018-07-17 Peperiksaan Akhir Sem. Peperiksaan Akhir Semester Sesi Jun2018 ( 27/10-17/11/2018 ) 08:00:00 16:30:00 Dewan DJP & Bilik Peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar/Pengawas Peperiksaan
78 2018-07-12 2018-07-12 Laporan Stat.Pep. Hantar laporan Statistik Peperiksaan Ke BPN 17:00:00 17:00:00 Tarikh Akhir Hantar laporan Statistik Keputusan Sesi Dis 2017 + Sem Pendek 2018 ke BPN Mohd@UPEP Pegawai Pep.
79 2018-07-11 0000-00-00 BENGKEL PENGGUBALAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR 09:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
80 2018-07-10 0000-00-00 BENGKEL PENGGUBALAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR 09:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
81 2018-07-09 2018-07-09 KPTN Rayuan Sem Pend KPTN Rayuan Sem Pendek 2018 10:00:00 10:00:00 unit peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar sem pendek 2018
82 2018-07-04 2018-07-04 KPTN Rasmi PK/MP Keputusan Rasmi Penilaian Sesi Dis2017(PK) 10:00:00 10:00:00 - Mohd@UPEP Pelajar
83 2018-07-04 0000-00-00 KEPUTUSAN RASMI PENILAIAN KHAS SESI DISEMBER 2017 DAN KEPUTUSAN RASMI LATIHAN INDUSTRI SESI DISEMBER 2017 (MP) 00:00:00 23:00:00 SPMP Nik@UPEP PELAJAR TERLIBAT
84 2018-07-04 2018-07-04 Rayuan Sem Pendek 2018 Tarikh Akhir Rayuan Sem Pendek 2018 17:00:00 17:00:00 Unit Peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar sem pendek 2018
85 2018-07-03 2018-07-03 Mesyuarat J/Kuasa Pep. Mesyuarat J/Kuasa Peperiksaan Keputusan Sesi Disember 2017(PK) 14:30:00 15:30:00 Bilik Mesyuarat Utama-Ibn Khaldun Mohd@UPEP J/Kuasa Peperiksaan
86 2018-06-28 0000-00-00 KEPUTUSAN RASMI PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PENDEK 2018 00:00:00 23:00:00 SPMP Nik@UPEP PELAJAR TERLIBAT
87 2018-06-21 0000-00-00 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PENDEK 2018 08:30:00 16:30:00 D1/2, D3 Nik@UPEP PELAJAR TERLIBAT
88 2018-06-20 0000-00-00 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PENDEK 2018 08:30:00 16:30:00 D1/2, D3 Nik@UPEP PELAJAR TERLIBAT
89 2018-05-28 0000-00-00 Pend. Penilaian Khas Pendaftaran Pelajar Layak Untuk Menjalani Penilaian Khas Dis 2017 10:00:00 11:00:00 Dewan Al-Ghazali Mohd@UPEP Pelajar Penilaian Khas
90 2018-05-28 0000-00-00 Keputusan Rayuan Semakan Keputusan Rayuan Pelajar Dikeluarkan Kepada Pelajar 12:00:00 12:00:00 Unit Peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar Rayuan
91 2018-05-27 0000-00-00 Mesy. J/K Pep (Rayuan) Mesyuarat JawatanKuasa Rayuan Sesi Dis2017 09:00:00 11:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun Mohd@UPEP Ahli Jawatankuasa Peperiksaan
92 2018-05-14 0000-00-00 Tarikh Akhir Rayuan Tarikh Akhir Rayuan Keputusan Penilaian Sesi Dis 2017 12:00:00 12:00:00 Unit Peperiksaan Mohd@UPEP Pelajar Politeknik
93 2018-05-10 0000-00-00 BENGKEL PENGGUBALAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR 09:00:00 17:00:00 BILIK OPERASI UPEP Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT